A Klubkártyáról

Mi a DIEGO Klubkártya?

A Klubkártya a DIEGO hűségprogramjának megnevezése. A Klubkártya programmal vásárlóinknak szeretnénk köszönetünket kifejezni, és további kedvezményeket adni számukra.


A DIEGO Klubkártya alapelvei

A Program tulajdonosa és üzemeltetője a DIEGO Kereskedelmi Kft., 2372 Dabas, Beton út 26. (továbbiakban: DIEGO). A Klubkártyát igénylő vásárlók a DIEGO áruházakban különböző plusz kedvezményeket, és személyre szabott akciókat kapnak.


A tagság és a jelentkezés feltételei

A Programban kizárólag olyan természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, és elfogadja a Program Általános Feltételeit, valamint adataival regisztrál. Minden személy csak egy Klubkártyát igényelhet, többszörös tagság nem lehetséges. A regisztrációs lap kitöltésével és leadásával a Programban részt vevő vásárló elfogadja a Program Általános Feltételeit. A Klubkártya más személy részére átruházható, és használatával céges áfás számla igényelhető.


Információ a Klubkártya használatáról

A regisztrációt követően a DIEGO kiállít egy kártyát. A kártya a DIEGO tulajdonát képezi. A kártyát csak annak igénylője használhatja, azokkal anyagi haszonszerzés céljából kereskedni nem lehet. A Kártyát kizárólag végfelhasználói vásárlás során lehet használni, ÁFA-s számla kiállításakor is lehet érvényesíteni az adott tranzakcióban. A Kártyát csak a DIEGO áruházakban lehet használni.


A regisztráció megszüntetéséről

A tagságot a Vásárló bármikor megszüntetheti, amennyiben igényét bejelenti a DIEGO áruházak bármelyikében, vagy elektronikus úton az info@diego.hu címen. A DIEGO jogosult megszüntetni a tagságot, amennyiben a tag megszegi a Program Általános Feltételeit, vagy a Programmal kapcsolatban bármilyen egyéb, jogsértő magatartást tanúsít.


Egyéb rendelkezések

A Vásárlók a Kártyát kötelesek biztonságban tartani. Amennyiben a DIEGO bármely alkalmazottja a jelen Általános Feltételekkel ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül jelen Általános Feltételek módosításának. A DIEGO bármikor jogosult a Program Általános Feltételein változtatni. Az új Általános Feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor azokat a DIEGO a www.diego.hu honlapon, vagy az egyes áruházak pénztáránál nyilvánosságra hozza. Az új Általános Feltételek az azok érvénybe lépését követő első kártyahasználattal válnak az adott Vásárló által elfogadottá.


Adatvédelmi tájékoztató

A regisztrációval hozzájárulok ahhoz, hogy a DIEGO Kereskedelmi Kft.,
2372 Dabas, Beton út 26., cégjegyzékszám: 13-09-083541, a továbbiakban: Adatkezelő, vagy DIEGO a regisztrációs lapon megadott személyes adataimat a tagságom ideje alatt felhasználja a következő célokra:

  • a DIEGO Klubkártya adatbázisába történő felvételre,
  • külön hozzájárulás mellett a DIEGO hírlevél adatbázisába történő felvételre, valamint a DIEGO-ban vásárolható termékekről és szolgáltatásokról szóló ajánlatok küldésére
  • marketingkutatásban való részvételre.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent írt célokra használja.


Fontos tudnivalók:

A kártya tulajdonosa az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Kártya tulajdonosa tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A kártyatulajdonos személyes adatainak törlése a DIEGO Klubkártya tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Tanácsra van szüksége a megfelelő választáshoz?

Megvendégeljük egy csésze kávéra, és kollégáink segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában.

Áruházaink

Szeretne akár 50% kedvezményt kapni?

Igényeljen DIEGO Klubkártyát és vásároljon kedvezőbb áron!

Kártyaigénylés